Kontakt

Chorus Via Musica
Prostejovská 12, 080 01, Prešov
chorusviamusica@gmail.com

IČO: 42090041

číslo účtu: SK24 0900 0000 0005 0529 0322

dirigent/conductor:
Mgr. Erika Haas,
tel.: +421907955679