História zboru

23. – 28. jún 2023 – Chorvátsko

18. mája 2023 – Synagóga

3. február 2023

Výstava úspechov speváckeho zboru – Posádkový klub, Mukačevská ulica, Prešov

10. jún 2022

Na 8. ročník koncertu pod názvom HUDBA V SRDCI prispelo mesto Prešov (oddelenie školstva, kultúry a cestovného ruchu) dotáciou 1.984 €
Ďakujeme!

S našimi drahými hosťami v Prešove pred Ortodoxnou synagógou

Karlovački vokalni oktet (dirigentka Irena Božičevič) – Chorvátsko

15. – 16. október 2021

VIVA IL CANTO
5.ročník celoštátnej súťaže speváckych zborov 
Zbor Chorus Via Musica získal
ZLATÉ PÁSMO a zároveň:
– cenu Primátora mesta Spišská Nová Ves
– cenu za dramaturgiu
Ďakujeme všetkým organizátorom za ukážkové usporiadanie tejto súťaže.

Spišská Nová Ves (Reduta)

2. október 2021

Ďakujeme miešanému zboru ECHO v Krosne za milé pozvanie na jubilejný koncert, ktorý sa konal 2.10.2021 pri príležitosti 75.výročia založenia speváckeho zboru.

7. september 2021

Koncert bol súčasťou Prešovskej hudobnej jesene v spolupráci s PKO

23.jún 2021

Na 7. ročník koncertu pod názvom HUDBA V SRDCI prispelo mesto Prešov (oddelenie školstva, kultúry a cestovného ruchu)  dotáciou 70% z nákladov,
sumou 1 645,-€. 

Ďakujeme!

Po dlhých mesiacoch obmedzení a opatrení sme konečne naplnili ľuďom srdcia hudbou v Ortodoxnej synagóge v Prešove.

6. december 2020
Sv Mikuláš a 2.adventná nedeľa: Dostalo sa nám veľkej milosti. Náš zbor Chorus Via Musica mohol po dlhej „odmlke“ spievať počas sv. omše, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober za prítomnosti primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Sv. omša bola venovaná 1.výročiu od tragického výbuchu bytového domu…Veríme, že sme svojím spevom potešili srdcia veriacich prítomných.

6.12.2020 – Kostol Kráľovnej pokoja (po vystúpení)

Dotáciou 657,-€ na 6. ročník koncertu pod názvom HUDBA V SRDCI prispelo mesto Prešov
(oddelenie školstva, kultúry a cestovného ruchu)
Ďakujeme

Komorný spevácky zbor „Chorus Via Musica“ vznikol v septembri 2007. Myšlienkou zakladateľky Mgr. Dagmar Strakovej bola spolupráca s prešovskou šermiarskou skupinou „ Cohors´´ pri ich rôznych podujatiach, najmä v susednom Poľsku. Myšlienka sa podarila a teleso začalo pracovať pravidelne jeden deň v týždni pod menom „ Cohors´´. Nácviky skúšok prebiehajú v budove Posádkového klubu OS SR v Prešove.

Rok 2008 bol pre spevácky zbor rozbehovým, viac sa nacvičovalo ako vystupovalo. Prvé úspechy zbor zožal v Poľskom meste Sandomierz, kde okrem vystúpenia so skupinou historického šermu, vystúpil aj na samostatnom koncerte. Speváci komorného zboru vtedy ešte Cohors boli veľmi dojatí úprimnou radosťou a štedrosťou domáceho publika.

Počas vianočných sviatkov absolvoval zbor niekoľko koncertov, z ktorých najväčším zážitkom bol koncert v Rímsko-katolíckom kostole Kráľovnej pokoja na sídl.lll v Prešove.

Po týchto úspešných vystúpeniach sa členovia zboru rozhodli založiť Občianske združenie, ktoré bolo schválené a pridelené pod názvom „ Chorus Via Musica“, čo v preklade znamená „Cesta k hudbe„.

Začiatkom roka 2009 po prísnom konkurze dirigentky Mgr. Eriky Červeňákovej, sme prijali do kolektívu nových spevákov. Vtedy mal zbor 14 členov. Väčšina z nich v minulosti pôsobila v známych speváckych zboroch: Detský spevácky zbor Cantemus pod vedením Mgr. Evy Zacharovej, Ženský spevácky zbor UPJŠ Prešov, Ozvena – celoslovenský ženský učiteľský zbor v Trenčianskych Tepliciach, Moyzes – miešaný učiteľský spevácky zbor v Prešove, Latinský zbor mesta Prešov a rôznych iných.

Spevácky zbor má široký repertoár. Okrem klasickej a sakrálnej hudby spieva hudbu starých majstrov XlV. – XVlll. storočia, úpravy ľudových a populárnych piesní.

„Chorus Via Musica“ absolvoval niekoľko desiatok koncertov na domácej pôde pri rôznych príležitostiach. Z vianočných koncertov spomenieme aspoň koncert v Rímsko – katolíckom kostole – Nanebovzatie Panny Márie v Sabinove, Evanjelickom kostole a. v. svätej Trojice v Prešove a v Pastoračnom centre na sídl. Šváby, Solivar. Ďalej zbor účinkoval na vernisážach a výstavách v galériach Per Spektrum, ZOC MAX, na súťažiach a prehliadkach. Pri príležitosti roku Kresťanskej kultúry prijal zbor pozvanie vystúpiť v historických priestoroch markušovského kaštieľa . Prvý septembrový víkend sa každoročne konajú Šarišské hradné hry, kde nechýba skupina historického šermu „ Cohors´´, ktorej vystúpenie dopĺňame hudbou starých majstrov. S týmto zaujímavým programom sa nám podarilo vystúpiť už niekoľkokrát aj v Poľských mestách: Ilža, Sandomierz, zámok Kryzstopór, odkiaľ sme si doniesli nové zážitky, kontakty a priateľstvá.

V roku 2013 sa zboru podarilo nahrať prvé CD v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, ktoré by sme chceli rozšíriť o ďalšie skladby. Veríme,že naše plány do budúcnosti sa uskutočnia a našim spevom potešíme našich poslucháčov.

V roku 2017 má zbor 20 členov. Zúčastnil sa Mezinárodnej súťaže speváckych zborov pri 60. festivalu zborového umenia v Jihlave, odkiaľ si odniesol bronzové pásmo.

V roku 2019 sa zboru podaril priamy postup na celoštátnu prehliadku speváckych zborov VIVA IL CANTO, odkiaľ si odniesol strieborné pásmo.

Touto cestou chceme poďakovať pani Mgr. Magdaléne Nižníkovej za jej obetavú prácu v zbore, Stanislavovi Šarišskému, dirigentovi Latinského zboru mesta Prešov za jeho pomoc a podporu, pracovníkom Posádkového klubu OS SR v Prešove, šermiarom a vedúcim historického šermu p. Richardovi Čusovi a p. Tiborovi Strakovi za spoluprácu, ľuďom, ktorí sa podieľali akoukoľvek pomocou, radou, pekným slovom, úsmevom, potleskom.