Archív

23. – 28. jún 2023 – Hosťovanie v Chorvátsku (Karlovač, Selce)

dni spišského jeruzalema
26. – 28. máj – 10. ročník – Dni Spišského Jeruzalema 2023

Koncert podporilo mesto Prešov
dotáciou vo výške 1293,-€

vianočný koncert 2022

Chorus Via Musica
prijal pozvanie od p. dekana Mareka Kreheľa z Bardejova účinkovať počas sv. omše v bazilike svätého Egídia v nedeľu (9.10.) o 10.00 hod.
Po omši má zbor pripravený krátky koncert sakrálnych skladieb. Veríme, že naším spevom v tak nádhernom gotickom chráme prispejeme k pookriatiu a povzneseniu duší všetkých zúčastnených.

6. december 2020
Sv Mikuláš a 2.adventná nedeľa: Dostalo sa nám veľkej milosti. Náš zbor Chorus Via Musica mohol po dlhej „odmlke“ mohol spievať počas sv. omše, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober za prítomnosti primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Sv. omša bola venovaná 1.výročiu od tragického výbuchu bytového domu…Veríme, že sme svojím spevom potešili srdcia veriacich prítomných.

Dotáciou 657,-€ na 6. ročník koncertu pod názvom HUDBA V SRDCI prispelo mesto Prešov (oddelenie školstva, kultúry a cestovného ruchu)
Ďakujeme

Spolu sa vyzbieralo 850€! Ďakujeme všetkým,
ktorí prijali naše pozvanie a prispeli na dobrú vec.

členovia Chorus Via Musica

Máme strieborné pásmo z celoštátnej
prehliadky zborov Viva il canto
v Spišskej Novej Vsi !!!

Vianočný medzinárodný koncert v PKO ČIERNY OROL Prešov, dňa 22.12.2018 o 18.00 hod. bol organizovaný speváckym zborom Chorus Via Musica. Tento projekt bol podporený mestom Prešov v oblasti kultúry na rok 2018 dotáciou vo výške 1.000 €.

2014 – Spittal an der Drau – medzinárodná súťaž zborov