Členovia

Dirigentka

Erika a hudba: milujem hudbu, lebo mi dodáva nielen energiu, ale aj nové rozmery a skvelých ľudí. Hudba je liek. Hudba spája všetkých. Ďakujem môjmu ockovi, ktorý ma viedol k hudbe. Venovala som sa od malička hre na klavíri a zborovému spevu. Dodnes sa tejto záľube venujem aj v práci aj v súkromí. Čo ešte: Spevácky zbor som navštevovala od detstva od 8.rokov, kde ma dirigovala a viedla k dirigovaniu p.Eva Zacharová. Vyštudovala som Vysokú školu pedagogickú, učiteľku prvého stupňa v Prešove. V minulosti som dirigovala miešaný spevácky zbor mesta Prešov MOYZES, detský spevácky zbor na základnej škole a spievala som v celoslovenskom ženskom zbore OZVENA. Absolvovala som aj dirigentské kurzy. V súčasnosti spievam v latinskom sakrálnom speváckom zbore v Konkatedrále v Prešove a celoslovenskom dirigentskom miešanom zbore. V súčasnosti učím na hudobnej umeleckej škole klavír, zborový spev a dirigujem aj detský spevácky zbor DAMA. Dirigovaniu sa venujem 28 rokov.
Erika Haas – CONDUCTOR / DIRIGENTKA / SOPRAN

Soprán

Mária Frimerová
Milada Vaníková
Jana Marková
Ľubica Horánska
Zuzana Lešková

Viera Furdíková
Lucia Bakošová
Kateryna Rusyn

Alt

Katarína Dugasová
Katarína Rochlitzová
Monika Longauerová
Edita Petrová
Alena Balcová

Mária Mikitová

Tenor

Dagmar Straková
Tatiana Trudičová
Ľuboš Matej
Peter Guľaš
Milan Ferenčík

Bas

David Lee McLean
Jonathan Gresty
Ján Petras
Patrik Jacko

Tibor Vince