Projekty

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pre spevácky zbor Chorus Via Musica. Touto finančnou podporou bolo nášmu  speváckemu zboru umožnené zabezpečiť pre všetkých členov nové rovnošaty, ktoré tiež prispievajú k celkovému umeleckému dojmu a šíreniu kultúry v našom regióne, na Slovensku aj vo svete.