O nás

Komorný spevácky zbor „Chorus Via Musica´´ vznikol v septembri 2007. Myšlienkou zakladateľky Mgr. Dagmar Strakovej bola spolupráca s prešovskou šermiarskou skupinou „ Cohors´´ pri ich rôznych podujatiach, najmä v susednom Poľsku. Myšlienka sa podarila a teleso začalo pracovať pravidelne jeden deň v týždni pod menom „ Cohors´´. Nácviky skúšok prebiehajú v budove Posádkového klubu OS SR v Prešove.

Rok 2008 bol pre spevácky zbor rozbehovým, viac sa nacvičovalo ako vystupovalo. Prvé úspechy zbor zožal v Poľskom meste Sandomierz, kde okrem vystúpenia so skupinou historického šermu, vystúpil  aj na samostatnom koncerte. Speváci komorného zboru vtedy ešte Cohors boli veľmi dojatí úprimnou radosťou a štedrosťou domáceho publika.

Počas vianočných sviatkov absolvoval zbor niekoľko koncertov, z ktorých najväčším zážitkom bol koncert v Rímsko-katolíckom kostole Kráľovnej pokoja na sídl.lll v Prešove.

Po týchto úspešných vystúpeniach sa členovia zboru rozhodli založiť Občianske združenie, ktoré bolo schválené a pridelené pod názvom „ Chorus Via Musica´´, čo v preklade znamená „ Cesta k hudbe´´.

Začiatkom roka 2009 po prísnom konkurze dirigentky Mgr. Eriky Červeňákovej, sme prijali do kolektívu  nových spevákov. Dnes  má zbor 14 členov. Väčšina z nich v minulosti pôsobila v známych speváckych zboroch: Detský spevácky zbor Cantemus pod vedením Mgr. Evy Zacharovej, Ženský spevácky zbor UPJŠ Prešov, Ozvena – celoslovenský ženský  učiteľský zbor v Trenčianskych Tepliciach, Moyzes – miešaný učiteľský spevácky zbor v Prešove, Latinský zbor mesta Prešov a rôznych iných.

Spevácky zbor má široký repertoár. Okrem klasickej a sakrálnej hudby spieva hudbu starých majstrov XlV. – XVlll. storočia, úpravy ľudových a populárnych piesní.

„Chorus Via Musica´´ absolvoval niekoľko desiatok koncertov na domácej pôde pri rôznych príležitostiach. Z vianočných koncertov spomenieme aspoň koncert v Rímsko – katolíckom kostole – Nanebovzatie Panny Márie v Sabinove, Evanjelickom kostole a. v. svätej Trojice v Prešove a v Pastoračnom centre na sídl. Šváby, Solivar. Ďalej zbor účinkoval na vernisážach a výstavách v galériach Per Spektrum, ZOC MAX, na súťažiach a prehliadkach. Pri príležitosti roku Kresťanskej kultúry prijal zbor pozvanie vystúpiť v historických priestoroch markušovského kaštieľa . Prvý septembrový víkend sa každoročne konajú Šarišské hradné hry, kde nechýba skupina historického šermu „ Cohors´´, ktorej vystúpenie dopĺňame hudbou starých majstrov. S týmto zaujímavým programom sa nám podarilo vystúpiť už niekoľkokrát aj v Poľských mestách: Ilža, Sandomierz, zámok Kryzstopór, odkiaľ sme si doniesli nové zážitky, kontakty a priateľstvá.

Tohto roku sa nám podarilo nahrať prvé CD v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, ktoré by sme chceli rozšíriť o ďalšie skladby. Veríme,že naše plány do budúcnosti sa uskutočnia a našim spevom potešíme našich poslucháčov.

Touto cestou chceme poďakovať pani Mgr. Magdaléne Nižníkovej za jej obetavú prácu v zbore, Stanislavovi Šarišskému, dirigentovi Latinského zboru mesta Prešov za jeho pomoc a podporu, pracovníkom Posádkového klubu OS SR v Prešove, šermiarom a vedúcim historického šermu p. Richardovi Čusovi a p. Tiborovi Strakovi za spoluprácu, ľuďom, ktorí  sa podieľali akoukoľvek pomocou, radou, pekným slovom, úsmevom, potleskom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *